Zmiany w swdr4

W dniu dzisiejszym wdrożyliśmy zmiany w systemie swdr4, które uniemożliwiają wygenerowanie rozkładu jazdy samemu sobie. Wspomniane zmiany dotyczą tylko serwera PL1.

Dzień dziecka w systemie skarg

Szanowni użytkownicy,

z okazji „dnia dziecka” postanowiliśmy, aby ten dzień był dniem bez skarg (dotyczy to drobnych przewinień użytkowników jak np.: 2.1, 2.14 czy 2.15) z wyjątkiem ewidentnego trollingu, który uniemożliwia rozgrywkę. Użytkownik, który złoży skargę w „dzień dziecka” otrzyma kare osoby oskarżonej.

Wszystkiego najlepszego!