Tekst jednolity, wersja z dnia 12.05.2020 r

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Korzystanie z serwera TS3 jest bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania.
  3. Definicje Train Driver 2:
  4. Rangi użytkowników:
   • Nieznany – ranga domyślna nadawana przez serwer
   • Gość – użytkownik nieposiadający konta na forum Train Driver 2
   • Normal, Supporter, Trener, Konstruktor, Developer, Moderator, Moderator Globalny, Administrator – odpowiedniki rang na forum
   • Administrator Kanału/Serwera – użytkownik odpowiedzialny za kanał
   • BOT MUZYCZNY – Bot odtwarzający pliki dźwiękowe
   • DE – użytkownik niemieckojęzyczny
   • CZ – użytkownik czeskojęzyczny
   • EN – użytkownik anglojęzyczny
 2. Kanały:
   • Punkt Kontrolny – domyślny kanał startowy
   • Oczekuję na pomoc – oczekiwanie na otrzymanie pomocy od aktywnych Administratorów
   • Muzyka – odtwarzanie plików dźwiękowych
   • Punkt AFK – oddalenie się od komputera
   • PACZKA CAŁOŚCIOWA – komunikacja radiotelefoniczna pomiędzy dyżurnym a maszynistą
   • (R1 – R8) POZOSTAŁE SCENERIE – komunikacja radiotelefoniczna pomiędzy dyżurnym a maszynistą
   • Nauka #1 – #3 – szkolenia użytkowników
   • Twórcze myśli #1 – #3 – testy scenerii, prace w edytorach
   • Luźne rozmowy #1 – #3 – rozmowy na różne tematy 
   • Prywata tymczasowa – tworzenie tymczasowych kanałów prywatnych – możliwość zabezpieczenia hasłem – instrukcja w opisie tego kanału
 3. Użytkownicy:
  1. Użytkownik może uczestniczyć w rozgrywce jako:
   • DYŻURNY RUCHU – zobowiązany jest do przebywania na kanale:
    • odpowiadającym nazwie posterunku, który obsadza (dotyczy posterunków z paczki całościowej),
    • dla pozostałych scenerii spoza paczki – kanał R1-R8 (należy dopisać nazwę posterunku lub skrót po prawej stronie nicku).
   • MASZYNISTA – zobowiązany jest do dopisania (po prawej stronie nicku) numeru pociągu, którym aktualnie się porusza.
  2. Użytkownikom uczestniczącym w rozgrywce zaleca się komunikacje głosową. Serwer TS3 ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy dyżurnym a maszynistą.
   Podstawowym systemem komunikacji między dyżurnymi jest system SWDR.
 4. Użytkownikom zakazuje się:
  1. Obrażania innych użytkowników, zachowywania się niekulturalnie, rozpowszechniania treści obraźliwych, rasistowskich, seksistowskich, wulgarnych lub innych niezgodnych z polskim prawem,
  2. Podszywać się pod inne osoby,
  3. Działać na niekorzyść symulatora Train Driver 2,
  4. Odtwarzać plików dźwiękowych *,
  5. Spamować,
  6. Uporczywie zmieniać kanał bez przyczyny,
  7. Posiadać nick inny niż na forum TD2 z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 3.1,
  8. Używać aplikacji modyfikujących głos użytkownika *,
  9. Używać kanałów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  10. Nagrywać komunikacji na serwerze TS3**.
 5. Administracja:
  1. Administracja ma prawo upomnieć użytkownika, podając przy tym stosowne uzasadnienie.
  2. Kary nakładane przez Administrację są zależne od stopnia popełnionego wykroczenia, (nakładający zobowiązany jest do podania powodu nałożenia ostrzeżenia/kary na serwerze TS3).
  3. Stosowane kary:
   • Tarcza DO (blokada komunikacji głosowej),
   • Tarcza D1 (blokada komunikacji głosowej oraz ograniczenie do kanałów ruchowych),
   • Ranga uziemiony (brak możliwości zmiany kanału),
   • Ban krótkoterminowy (do 24h),
   • Ban (okres: 2-31 dni, permanentnie) z wpisem do kartoteki.
  4. W przypadku rażącego łamania regulaminu (forum / symulator) ban na forum skutkuje banem na TS3.
  5. Administracja rozstrzyga spory bezstronnie.
  6. Administracja zastrzega sobie prawo do przesunięcia użytkownika na inny kanał bez podania przyczyny.
  7. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji awatarów oraz opisów użytkowników.
  8. Administracja zastrzega sobie prawo do nakładania ostrzeżeń lub blokady konta jeśli jego działanie na serwerze narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
  9. Użytkownik ma prawo do odwołania się od kary, jeśli uważa, że została ona nałożona niesłusznie (podając przy tym nick nakładającego). Może to zrobić pisząc na adres e-mail: odwolania@td2.info.pl
  10. Administracja zobowiązuje się rozpatrzyć odwołania i skargi w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania (brak odpowiedzi oznacza odrzucenie odwołania).
  11. Administracja zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia odwołania bez podawania przyczyny.

 * Nie dotyczy kanałów prywatnych oraz kanału “Muzyka” 

** Nie dotyczy kanałów „Live #1” oraz „Live #2”

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści powyższego regulaminu bez pisemnej zgody Administracji Symulatora Train Driver 2.