Tekst jednolity, wersja z dnia 26.01.2019 r

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Korzystanie z serwera jest bezpłatne i oznacza akceptację niniejszego regulaminu,
  2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
  3. Definicje:
   1. Symulator Train Driver 2 (dalej: „Symulator”) – aplikacja dostępna do pobrania przy użyciu linku dostępnego na oficjalnym forum Train Driver 2 (LINK),
   2. Forum – zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem: https://td2.info.pl składających się na system informatyczny umożliwiający użytkownikom publikowanie i wymianę swoich wypowiedzi, w szczególności związanych z Symulatorem „Train Driver 2”,
   3. Użytkownik – użytkownik serwera TS3,
  4. Rangi użytkowników:
   1. Nieznany – domyślna nadawana przez serwer (bez uprawnień),
   2. Gość – dla użytkowników nie posiadających konta na forum Train Driver 2,
   3. Normal – użytkownik posiadający konto na forum Train Driver 2,
   4. Supporter – użytkownik, który wsparł dobrowolną darowizną projekt Train Driver 2,
   5. Developer – użytkownik działający na rzecz rozwoju Symulatora,
   6. Administrator/Moderator – użytkownik odpowiedzialny za serwer.
 2. Kanały:
   1. Kanał „Punkt Kontrolny” jest kanałem startowym,
   2. Kanał „Potrzebuję pomocy/rangi” służy do oczekiwana na doraźna pomoc od innych użytkowników lub aktywnych Administratorów,
   3. „Kanał muzyczny” jest jedynym kanałem, na którym dozwolone jest odtwarzanie muzyki i innych dźwięków,
   4. Punkt AFK służy do “oddalenia”, “zmutowania się” (Z dala od komputera),
   5. Kanały publiczne „R1 – R8”służą wyłącznie do komunikacji radiotelefonicznej w symulatorze na wersji stabilnej, dopuszczone są inne rozmowy na tematy kolejowe / symulatora jeśli nie utrudniają komunikacji pomiędzy dyżurnymi a maszynistami,
   6. Kanały „Testy #1 – #5” służą do testów nowej wersji,
   7. Kanały „Twórcze myśli #1 – #5” – przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników tworzących w edytorze TD2/SCS/SPK, nie uczestniczących aktualnie w żadnej aktywnej sesji,
   8. Kanały „Luźne rozmowy #1 – #5” przeznaczone są do rozmów na tematy niezwiązane z tematyką pozostałych kanałów,
   9. Kanał „Czołgi i inne…” – przeznaczony jest do grania z innymi użytkownikami w inne gry oraz symulatory.
 3. Użytkownicy:
  1. Użytkownik zobowiązany jest do dopisania obok nicku (po jego prawej stronie) nazwę posterunku pełną lub skróconą, który obsadza lub numeru pociągu jakim się porusza,
  2. Użytkownik uczestniczący aktualnie w sesji może porozumiewać się z innymi innymi w sposób głosowy tj. przez czynny mikrofon. Wszelkie wysyłanie wiadomości/”zaczepki” z zapytaniami o zajętość/rezerwację szlaku, utrudniające rozgrywkę innym są niedozwolone. Zaleca się jednak prowadzenie komunikacji między dyżurnymi przez system SWDR dla TD2,
  3. Użytkownik nie ma prawa:
   1. Obrażać innych użytkowników,
   2. Zachowywać się niekulturalnie,
   3. Rozpowszechniać treści obraźliwych, rasistowskich, seksistowskich, wulgarnych lub innych niezgodnych z polskim prawem,
   4. Podszywać się pod inne osoby,
   5. Działać na niekorzyść symulatora Train Driver 2,
   6. Odtwarzać dźwięków mylących (np: radiostop) lub uciążliwych dla uszu,
   7. Spamować (pisanie na czacie, używanie zaczepek w nadmiarze),
   8. Zmieniać kanałów co chwilę bez przyczyny,
   9. Zmieniać nicku – nick ma być zgodny z nickiem na forum,
   10. Używać aplikacji modyfikujących głos użytkownika,
   11. Używać kanałów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
   12. Nagrywać streamów z zapisem dźwiękowym zawierającym rozmowy na serwerze TS3 jeżeli wszyscy użytkownicy nie wyrażą zgody (muszą zostać zarejestrowane na nagraniu). Wyjątek stanowi użycie nagrania w charakterze dowodu w systemie skarg.
 4. Administracja:
  1. Administracja ma prawo upomnieć użytkownika słownie, podając przy tym stosowne uzasadnienie,
  2. Administracja ma prawo nałożyć poniższe kary na użytkowników, podając przy tym stosowne uzasadnienie,
  3. Kary nakładane przez Administrację są zależne od stopnia popełnionego wykroczenia, przy czym Administrator zobowiązany jest do podania powodu otrzymania ostrzeżenia na serwerze TS3 – w opisie bana:
   1. Tarcza DO (tarcza ostrzegawcza – pierwszy stopień),
   2. Tarcza D1 (tarcza ostrzegawcza – drugi stopień),
   3. Ranga uziemiony (brak możliwości zmiany kanału),
   4. Ranga wyciszony (brak możliwości mówienia),
   5. Wykopanie z kanału/serwera,
   6. Banicja.
  4. Ban na symulator jest również banem na serwer TeamSpeak, tyczy się to głównie banów permanentnych oraz nieodpowiedniego zachowania w symulatorze/na forum,
  5. Administracja rozstrzyga spory i ma obowiązek pozostać bezstronna,
  6. Administracja zastrzega sobie prawo do przesunięcia użytkownika na inny kanał bez podania przyczyny,
  7. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji awatarów i opisów użytkowników oraz nakładania ostrzeżeń lub blokady tożsamości bądź IP użytkownika, jeśli jego działanie na serwerze narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
  8. Użytkownik ma prawo do odwołania się od kary, jeśli uważa, że została ona nałożona niesłusznie(podając przy tym Administratora, który ją nałożył). Może to zrobić pisząc na adres e-mail: odwolania_ts@td2.info.pl,
  9. Administracja zobowiązuje się rozpatrzyć odwołania i skargi w przeciągu 14 dni od dostarczenia na skrzynkę,
  10. Administracja zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia odwołania bez podawania przyczyny.
 5. Postanowienia końcowe:
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 3 lutego 2019 roku od godziny 6:00.
  2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili, bez podania przyczyny, informując przy tym użytkowników z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z ogłoszoną zmianą regulaminu, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwera.
  3. Prawem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów nie ujętych w regulaminie jest prawo polskie.

Autorzy: kamadsinomushiswiedenkaUlfrigRegulamin opracowała Administracja Symulatora Train Driver 2. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści powyższego regulaminu bez pisemnej zgody Administracji Symulatora Train Driver 2.