1. Definicje
  1. Forum – zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem: https://td2.info.pl składających się na system informatyczny umożliwiający użytkownikom publikowanie i wymianę swoich wypowiedzi, w szczególności związanych z Symulatorem „Train Driver 2”.
  2. Użytkownik – internauta, który w procesie rejestracji konta wybrał nazwę użytkownika, pod którą publikuje swoje wypowiedzi.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Rejestracja konta Użytkownika na forum oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
  2. Dobrowolnej rejestracji konta Użytkownika na forum może dokonać każda osoba fizyczna.
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownicy mają prawo do:
   1. Żądania usunięcia swojego konta Użytkownika (patrz Polityka prywatności),
   2. Tworzenia i udostępniania nowych tematów dyskusji, o ile wpisują się one w tematykę danego działu, a ich treść jest poprawna językowo,
   3. Wyrażania swoich opinii dotyczących zgodności innych wypowiedzi z regulaminem, poprzez przycisk „zgłoś post”.
  2. Użytkownikom zabrania się:
   1. Publikowania treści rasistowskich, seksistowskich i innych powszechnie uznanych za obraźliwe, w szczególności wobec innych Użytkowników oraz publikowania wulgaryzmów (również w formie niedokończonej, wykropkowanej, itp.) oraz danych osobowych, adresowych, reklam,
   2. Zamieszczenia w wypowiedziach odnośników do zewnętrznych stron internetowych, a w szczególności reflinków,
   3. Publikowania obrazków zamieszczonych na hostingu innym niż https://img.td2.info.pl lub innych plików w sposób inny niż załącznik do posta, oraz publikowania grafik bez zgody właściciela praw autorskich,
   4. Dublowania tematów dyskusji poprzez niestosowanie dostępnej wyszukiwarki istniejących tematów oraz stosowania tytułów wątków nie opisujących rzeczywistego tematu rozmowy,
   5. Publikowania treści nie wnoszących nic do tematu rozmowy, postów niezgodnych z wątkiem dyskusji, a w szczególności krótkich komentarzy oraz zawierających nadmiar formatowania tekstu i emotikon,
   6. Usuwania i edytowania treści, na które padła odpowiedź lub zostały one zacytowane oraz edytowania dopisków moderatorów i administracji,
   7. Posiadania więcej niż jednego konta powiązanego z jedną osobą fizyczną oraz udostępniania danych logowania do swojego konta osobom trzecim,
   8. Stosowania nazw Użytkownika zawierających oznaczenia i numery pojazdów kolejowych (nie dotyczy kont Użytkowników zarejestrowanych przed 18.05.2017 r.)
   9. Tworzenia kont Użytkownika z użyciem serwisów pozwalających na generowanie tymczasowych adresów e-mail,
   10. Używania zarezerwowanych kolorów tekstu podczas publikowania treści:
    1. Czerwony – dla administratorów.
    2. Niebieski – dla moderatorów globalnych.
    3. Zielony – dla Deweloperów.
    4. Turkusowy – dla Community Managerów.
    5. Jasnozielony – dla moderatorów działów.
   11. Stosowania grafik większych niż 300x50px w sygnaturach (podpisach),
   12. Użytkownikom zakazuje się działać na niekorzyść projektu Train Driver 2.
 4. Administracja forum:
  1. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji publikowanych treści oraz nakładania ostrzeżeń lub stałej blokady konta użytkownika, jeśli jego działanie na Forum narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Postanowienia końcowe:
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu publikacji, tj. 07.07.2020 r.
  2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, przy czym zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Użytkowników o tym fakcie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni,
  3. Prawem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów jest prawo polskie